2005 / Péče o tělo / konference / výstava / fórum
 
 Katedra společenských věd Pedagogické fakulty Univerzity J. E. Purkyně pokračuje v sedmileté tradici vydávání
katederního časopisu Ergo (ISSN 1212-8317). Od roku 2003 se přitom náplň i podoba časopisu částečně proměnily.
Náplní jednolivých čísel Erga tvoří rozšířené verze referátů z katederních konferencí, jichž se zůčastňují pedagogové,
studenti i absolventi katedry, avšak přítomna je vždy i řada hostů z jiných tuzemských i zahraničních univerzitních
i neuniverzitních pracovišť. Časopis je tak na jednu stranu více svázán s děním na katedře, na druhou stranu katedru
otevírá i konfrontuje s problematikou, která je řešena jinde.
Jednotlivá čísla jsou navíc na rozdíl od předchozích ročníků tematicky jednotná. V roce 2003 vyšla čísla věnovaná
"Emanuelu Rádlovi" (Ergo 1/03) a "Demokracii a svobodě v současnosti" (Ergo 2/03), v roce 2004 pak čísla věnovaná
"Veřejnému prostoru" (Ergo 1/04) a "Ideji univerzity" (Ergo 2/04). Odpovědným redaktorem časopisu je
od roku 2003 Jan Civín.
Kontakty:
Mgr. Jan Civín
Mgr. Martin Kolář